Jelal Kary Oraza

17:05 Jelal kary Oraza tutup gynalýanlara Allah kuwat bersin diýiñ 57:26 REMEZAN aýyna taýýarlyk we ORAZA meseleleri | Ustad Jelal Kary 3:50 Jelal kary Zyna hakda 2:04 Jelal kary Gaýyn ene bilen elleşip salamlaşmak 20:29 Jelal kary Gadyr gijedäki wagzy 2019ý. جلال قارى قدر گيجه 5:49 Jelal kary 2-3-4 gelin almak dogrymy? Jogap Türkmen wagyz 11:24 Jelal kary Pygambermiziñ duşmany Äkramä imana gelişi 16:42 NAMAZ OKASA-DA ÝAMAN IŞ EDÝÄRLER | JELAL KARY TÜRKMEN AHUN 24:36 Jelal Kary tagsyryň tarawa namazyndaky jemagaty | Remezan 56:02 Remazan Oraza hakda Jelal kary 4:45 MAGTYMGULY-PYRAGY (JELAL KARY) AHUN!!! 8:54 Jelal kary Garyp adam kimdir 3:21 HUDAÝA, AK ÝOLDAN BIZI ÇYKARMA | JELAL KARY TÜRKMEN AHUN 6:46 Jelal kary Hijap daksak biz maskara bolýas 10:42 JELAL KARY AHUN WAGZ 2020 6:09 GELIN WE GAÝYNENE ARASYNDAKY ÝAGDAÝLAR WE GÜNÄ IŞLERI BUÝURMAK BARADA | Jelal Kary türkmen ahun 4:35 JELAL KARY 2020 9:08 Jelal kary Dert Cekyanlen Sowgady 06.06.2019y 22:30 8:49 Jelal kary Allahyñ kelamy 7:22 Jelal kary namaz okamadyk kyýamat güni 11:24 Jelal kary Pygambermiziñ duşmany Äkramä imana gelişi 2:04 Jelal kary Magtymguly Pyragy 1:00 Mergen arazalyýew Jelal kary doga dileģ 5:55 ADAMSYNA DOGA EDÝÄN GELINLER barada | JELAL KARY TÜRKMEN AHUN 7:36 Jelal kary Gaş ütmek (gaş aldyrmak) hakda 57:26 REMEZAN aýyna taýýarlyk we ORAZA meseleleri | Ustad Jelal Kary 3:00 Jelal kary Ey insan Allaha bir gün sataşarsyň Türkmen wagyz 10:55 Jelal kary# Men-menlik etmege yagdaymyz yok 2:41 Jelal kary adamyñ aýbyny aýtmak hakda 6:46 Jelal kary Hijap daksak biz maskara bolýas 7:49 JELAL KARY TÜRKMEN AHUN | PALÇYLAR, PORHANLAR, JADYGÖÝLER BARADA 6:13 PERZENDI TERBIÝELEMEK WE NIÝETI ÖWRETMEK | Ustad Jelal Kary جلال قاري 2:20 Jelal kary Aýal gyzlaryñ gulahalkasy hakynda 4:27 ÝÜZ GÖREN JENNET GÖRMEZ | JELAL KARY TÜRKMEN AHUN 1:01 Jelal kary tagsyra goşky 8:49 Jelal kary Allahyñ kelamy 10:41 MAŞGALADA ÝÜZE ÇYKÝAN MESELELER barada | JELAL KARY TÜRKMEN AHUN 9:07 Jelal kary kyýamat ölen soň direlmek barmy hokman diňlaň Turkmen doganlar 5:49 Jelal Kary# Ýamanlyga ýagşylyk 3:42 JELAL KARY TÜRKMEN AHUN | ZULM ETMEK BARADA

Поисковые запросы